لبخند

 

موسوعة فواصل البسملة لمنتديات فاطمة

 

گوشهای ” خدا ” پر است از آرزو و دستهایش پر از معجزه

شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی ” خدا ” باشد . . .

تعبیر رویای یک خواهر داشتن یک برادر کوچک است که امروز خدا این رویایم را تعبیر کرد...

niniweblog.com

خوش اومدی به جمع ما داداش خوشگلم

niniweblog.com

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
[ موضوع : ]
تاريخ : چهارشنبه 2 آبان 1396 | 18:06 | نویسنده : مائده جون |

هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی هدیه کند، و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخند نیاز نداشته باشد...
[ موضوع : ]
تاريخ : جمعه 4 آبان 1396 | 21:43 | نویسنده : مائده جون |