🍀جناب داداش🍀

خاطرات شکلات من🍬

حرف اول

 

موسوعة فواصل البسملة لمنتديات فاطمة

 

گوشهای ” خدا ” پر است از آرزو و دستهایش پر از معجزه

شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی ” خدا ” باشد . . .

تعبیر رویای یک خواهر داشتن یک برادر کوچک است که امروز خدا این رویایم را تعبیر کرد...

niniweblog.com

خوش اومدی به جمع ما داداش خوشگلم

niniweblog.com

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 

 

بوی عید....

بوی عید می آید... سال روبه پایان است وقت کوچ کردن به سال جدید است وقت بخشیدن و صاف کردن دل، پس مراببخش، اگر بانگاهی یا صدایی یازبانی بر دلت ترکی انداخته ام...
28 اسفند 1396