.: محمد پارسا جون تا این لحظه ، 2 سال و 4 ماه و 27 روز سن دارد :.
.: مائده جون تا این لحظه ، 13 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد :.
.: خواهر جون تا این لحظه ، 15 سال و 10 ماه و 12 روز سن دارد :.
.: وبلاگ جونم تا این لحظه ، 1 سال و 9 ماه و 5 روز سن دارد :.