محمد پارسا جونمحمد پارسا جون، تا این لحظه: 4 سال و 3 ماه و 25 روز سن داره
مائده جونمائده جون، تا این لحظه: 15 سال و 5 ماه و 22 روز سن داره
خواهر جونخواهر جون، تا این لحظه: 17 سال و 9 ماه و 10 روز سن داره
وبلاگ جونموبلاگ جونم، تا این لحظه: 3 سال و 8 ماه و 3 روز سن داره

♪جـــــــــــــــنـــاب داداشــــــــــــــــــ♪

سلللللللللام